Contact Us

 
Taqsima A: Dettalji tal-Produttur tal-Iskart
Section A: Waste Producer Details
*Isem
Name
*Indirizz
Address
*Email
Email
Numru ta 'Kuntatt
Contact Number
Company Name
Isem tal-Kumpanija


Taqsima B: Dettalji dwar l-Iskart
Section B: Waste Details
Deskrizzjoni tal-Iskart
Waste Description
Tip ta 'Skart
Type of Waste
Perikoluż/Hazardous
Mhux Perikoluż/Non-Hazardous
Mhux Magħruf/Unknown
Stat Fiżiku tal-Iskart
Physical State of Waste
Kwantità totali f'Kilogrammi (kg)
Total quantity in Kilograms (kg)
Ippakkjar ta 'Skart
Packaging of Waste
Frekwenza tar-Rimi
Frequency of Disposal
Kodiċi EWC
EWC Code
Rekwiżiti tar-rimi (eż. Superviżjoni)
Requirements of disposal (e.g. Supervision)
Huwa Meħtieġ Ċertifikat ta 'Qerda?
Is a certificate of Destruction Required?


Taqsima Ċ: Dettalji tat-Trasportatur tal-Iskart
Section C: Waste Haulier Details
Isem
Name
Numru tar-Reġistrazzjoni tal-Vettura
Vehicle Registration Number
Indirizz
Address
Email
Email
Nru tal-Kuntatt
Contact No.


Taqsima D: Dokumentazzjoni tal-Klijent (agħżel jekk preżenti)
Section D: Client Documentation (select if present)
Reġistrazzjoni tal-vettura ma 'l-ERA
Vehicle registration with ERA
Reġistrazzjoni tal-vettura mal-Wasteserv
Vehicle registration with Wasteserv
Permess ta 'kunsinna ta' skart ERA jekk l-iskart huwa Perikoluż
ERA waste consignment permit if waste is Hazardous
Permess ta 'kunsinna ta' skart VPRD jekk l-iskart huwa prodott sekondarju mill-annimali
VPRD waste consignment permit if waste is animal by-product
Waste Transfer Note
Waste Transfer Note
WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200