Contact Us

en Flag  mt Flag 

Ta’ kull sena, il-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart (EWWR) tgħaqqad skejjel, amministrazzjonijiet pubbliċi, kumpaniji, Għaqdiet mhux Governattivi u ċittadini minn madwar l-Ewropa – kollha magħqudin għall-istess għan: li jkun hemm promozzjoni t’attivitajiet li jqajmu kuxjenza dwar riżorsi sostenibbli u l-immaniġjar tal-iskart.

Permezz t’azzjonijiet u proġetti mmirati biex inaqqsu, jerġgħu jużaw u jirriċiklaw l-iskart, il-parteċipanti jkollhom ċans juru l-inizjattivi tagħhom bil-għan li jqajmu kuxjenza. Il-finalisti jkunu magħżula minn bord t’esperti indipendenti u r-rebbieħa jitħabbru waqt iċ-Ċerimonja ta’ Premjazzjoni għat-Tnaqqis tal-Iskart f’Malta , bi premjijiet li jingħataw għal kull kategorija. Ir-rebbieħa jirrappreżentaw lil Malta fiċ-Ċerimonja Ewropea ta’ Premjazzjoni għat-Tnaqqis tal-Iskart, li tlaqqa’ l-aħjar parteċipanti fil-qasam, minn madwar l-Ewropa kollha.

L-edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart (EWWR) għal din is-sena ser issir bejn l-20 u t-28 ta’ Novembru 2021. It-tema magħżula hi ‘Il-Komunitajiet Ċirkolari’

Għal din is-sena, l-EWWR ser tiffoka fuq komunitajiet li jaħdmu flimkien għal skop wieħed: it-tnaqqis tal-iskart. Aħna nemmnu li azzjoni kollettiva jkollha riżultati aħjar. 

  Dinja b’inqas skart – idħol għaliha!

41 azzjoni minn 34 enitità madwar Malta u Għawdex

Permezz ta’ kollaborazzjoni bħal din, flimkien nistgħu nieqfu nipproduċu l-iskart u nibnu komunitajiet, madwar l-Ewropa kollha u lil hinn, li jkunu bbażati fuq il-mudell tal-ekonomija ċirkolari.

It-tema tiffoka fuq il-bżonn li jkollna ċittadini individwali u komunitajiet aktar wiesgħa li jkunu involuti, investiti u jaraw il-valur lokali u l-benefiċċju li jsegwu attivitajiet ċirkolari u ta’ żero skart. 

Dawk li jieħdu sehem fil-Ġimgħa Ewropea għat-tnaqqis tal-Iskart ikollhom ukoll l-opportunità li jipparteċipaw fil-Malta Waste Reduction Awards, fejn jiġu premjati l-aħjar azzjonijiet li jkunu saru f’Malta.   

Fil-25 t’ Awissu 2021, WasteServ premjat dawk l-azzjonijiet li ppreżentaw l-aħjar it-tema tal-2020, Skart Inviżibbli.  Kull proġett rebbieħ irċieva fondi sabiex jassistu fl-isforzi għat-tnaqqis tal-iskart.  Ir-rebbieħa intgħażlu minn ġurija esperta, wara li dawn irreġistraw l-azzjoni tagħhom għall-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart.  Din iċ-ċerimionja ta’ premjazzjoni taspira biex tħajjar iktar nies sabiex ikunu ambaxxaturi tal-ambjent fil-ġlieda tagħna sabiex jitnaqqas l-iskart.   

Segwuna fuq Facebook għall-aħħar aġġornamenti. 

WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200