Contact Us

en Flag  mt Flag 

Ta’ kull sena, il-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart (EWWR) tgħaqqad skejjel, amministrazzjonijiet pubbliċi, kumpaniji, Għaqdiet mhux Governattivi u ċittadini minn madwar l-Ewropa – kollha magħqudin għall-istess għan: li jkun hemm promozzjoni t’attivitajiet li jqajmu kuxjenza dwar riżorsi sostenibbli u l-immaniġjar tal-iskart.

Permezz t’azzjonijiet u proġetti mmirati biex inaqqsu, jerġgħu jużaw u jirriċiklaw l-iskart, il-parteċipanti jkollhom ċans juru l-inizjattivi tagħhom bil-għan li jqajmu kuxjenza. Il-finalisti jkunu magħżula minn bord t’esperti indipendenti u r-rebbieħa jitħabbru waqt iċ-Ċerimonja ta’ Premjazzjoni għat-Tnaqqis tal-Iskart f’Malta , bi premjijiet li jingħataw għal kull kategorija. Ir-rebbieħa jirrappreżentaw lil Malta fiċ-Ċerimonja Ewropea ta’ Premjazzjoni għat-Tnaqqis tal-Iskart, li tlaqqa’ l-aħjar parteċipanti fil-qasam, minn madwar l-Ewropa kollha.

L-edizzjoni li jmiss tal-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart (EWWR) ser issir bejn l-20 u t-28 ta’ Novembru 2021. It-tema magħżula għal din is-sena hi ‘Il-Komunitajiet Ċirkolari’. Il-parteċipanti huma mitluba joħolqu azzjonijiet biex jitnaqqas, jerġa’ jintuża jew jiġi rriċiklat l-iskart. Irreġistraw il-proposti tagħkom ma’ WasteServ u tidħlu fiċ-ċans li tirrappreżentaw lil Malta fiċ-Ċerimonja ta’ Premjazzjoni Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart.  

Għal din is-sena, l-EWWR ser tiffoka fuq komunitajiet li jaħdmu flimkien għal skop wieħed: it-tnaqqis tal-iskart. Aħna nemmnu li azzjoni kollettiva jkollha riżultati aħjar. Għalhekk qed nistiednu lill-komunitajiet biex jaħdmu flimkien ħalli joħolqu azzjonijiet tanġibbli biex nevitaw l-iskart. Ser tingħata l-opportunità li l-azzjoni titwettaq b’kollaborazzjoni mas-soċjetà ċivili, NGOs, negozji jew entitajiet oħra tal-għażla tagħkom.  

  Dinja b’inqas skart – idħol għaliha!

Irreġistra issa!

Permezz ta’ kollaborazzjoni bħal din, flimkien nistgħu nieqfu nipproduċu l-iskart u nibnu komunitajiet, madwar l-Ewropa kollha u lil hinn, li jkunu bbażati fuq il-mudell tal-ekonomija ċirkolari.

It-tema ser tiffoka fuq il-bżonn li jkollna ċittadini individwali u komunitajiet aktar wiesgħa li jkunu involuti, investiti u jaraw il-valur lokali u l-benefiċċju li jsegwu attivitajiet ċirkolari u ta’ żero skart. 

Il-parteċipazzjoni hi miftuħa għal kumpaniji privati, entitajiet pubbliċi, assoċjazzjonijiet u għaqdiet mhux governattivi, skejjel u ċittadini individwali. Nistiednu lill-parteċipanti kollha jiffamiljarizzaw ruħhom mar-regoli tal-parteċipazzjoni.

Dawk li jieħdu sehem fil-Ġimgħa Ewropea għat-tnaqqis tal-Iskart ikollhom ukoll l-opportunità li jipparteċipaw fil-Malta Waste Reduction Awards, fejn jiġu premjati l-aħjar azzjonijiet li jkunu saru f’Malta.   

Fil-25 t’ Awissu 2021, WasteServ premjat dawk l-azzjonijiet li ppreżentaw l-aħjar it-tema ta’ Skart Inviżibbli.  Kull proġett rebbieħ irċieva fondi sabiex jassistu fl-isforzi għat-tnaqqis tal-iskart.  Ir-rebbieħa intgħażlu minn ġurija esperta, wara li dawn irreġistraw l-azzjoni tagħhom għall-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart.  Din iċ-ċerimionja ta’ premjazzjoni taspira biex tħajjar iktar nies sabiex ikunu ambaxxaturi tal-ambjent fil-ġlieda tagħna sabiex jitnaqqas l-iskart.   

Nistednukom tkunu parti mill-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart. Ir-reġistrazzjoni tagħlaq fit-12 ta' Novembru 2021.

Għal ideat, nistednukom iżżuru s-sit tal-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-iskart.

Segwuna fuq Facebook għall-aħħar aġġornamenti. 

WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200