Contact Us

 

Din il-formola hija biss għal vetturi li jaqgħu jew fil-Kategorija A jew fil-Kategorija B. Il-vetturi tal-Kategorija C m'għandhomx għalfejn japplikaw.
This form is only for vehicles that fall either within Category A or Category B. Category C vehicles don't need to apply.

*Reġistrazzjoni tal-Vettura
Vehicle Registration
*Isem tal-Kuntatt
Contact Name
*In-numru tal-mobile
Contact Mobile
*Mudell tal-Vettura
Vehicle Model
*Agħżel Kategorija
Select Category
Category A
Luton box vans, Transit Vans and Twin Aided Vehicles
Category A

Category B
4x4s with Pickups, Small Vans and Cars with Trailers
Category B


Termini u Kundizzjonijiet / Terms & Conditions
Aċċetta t-Termini
Accept Terms
WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200