Contact Us

en Flag  mt Flag 
L-isforzi tagħkom qed iħallu l-frott! 

Flimkien irnexxielna nnaqsu l-ammont ta’ skart mhux riċiklabbli li jispiċċa fil-borża tar-riċiklaġġ, minn 25% għal 20%. Iżda l-isforzi tagħna ma jistgħux jieqfu hawn! 

Irridu nkomplu nagħmlu l-parti tagħna biex niżguraw li skart organiku, ħġieġ, tessuti, skart elettroniku, skart mediċinali u sanitarju, u skart tal-kostruzzjoni ma jispiċċax fil-borża tar-riċiklaġġ. 

Ejjew nieqfu nitimgħu lill-Garbage Monster u nkunu aktar bħal General Buzz u Commander Yellow. Jekk insiru aktar konxji tal-azzjonijiet tagħna lejn l-ambjent u nifhmu l-irwol importanti li rridu nagħmlu, inkunu qegħdin nassiguraw ambjent aħjar għall-ġenerazzjonijiet futuri. 

Għaliex problema? 

Meta l-oġġetti ħżiena jitpoġġew fil-borża tar-riċiklaġġ dawn jikkawżaw diversi problemi, bħal dewmien bla bżonn fil-proċess tal-issortjar peress li l-materjali kollha tal-borża tar-riċiklaġġ jiġu magħżula manwalment mill-impjegati tagħna.

Ċertu oġġetti li jintefgħu ħażin jistgħu jikkawżaw inċidenti serji. Batterija żgħira tista’ tikkawża nar meta tkun fil-makkinarju li nużaw biex niftħu l-boroż, filwaqt li siringi u skart kliniku ieħor huwa ta’ periklu għas-saħħa tal-impjegati tagħna.

Oġġetti ħżiena jistgħu wkoll jikkawżaw ħsarat fil-makkinarju tagħna.

Fl-aħħar nett, meta ħafna mill-oġġetti ħżiena jispiċċaw fil-fluss tal-materjal tar-riċiklaġġ dawn jitqiesu bħala kkontaminati u joħolqu problemi meta nesportaw dan il-materjal biex ikun jista’ jinbidel fi prodotti oħra.

Konfuż dwar liema oġġetti għandek titfa’ fil-borża tar-riċiklaġġ? 

Jekk int konfuż dwar kif u x’għandek tissepara, nistednuk tniżżel il-Gwida għas-Separazzjoni tal-Iskart.

F'din il-gwida, għandek issib informazzjoni dwar dak li jmur f'kull borża kif ukoll informazzjoni dwar is-servizzi kollha għar-rimi tal-iskart domestiku. 

Waste Seperation GuideGħalfejn ma ssegwix lis-supereroj tagħna General Buzz u Commander Yellow fil-battalji tagħhom mal- Garbage Monster?

WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200